Waarom een Platform Weesp Duurzaam?

Het Platform Weesp Duurzaam is opgericht vanuit een passie voor een duurzamer en groener Weesp. De transitie naar een duurzamere stad willen we bereiken door met medeburgers samen de handen uit de mouwen te steken. Hierbij maken we gebruik van 4 pijlers die aan de nieuwe initiatieven ten grondslag zullen liggen.

Kortom, door middel van dit platform hopen we elkaar te inspireren, te helpen en bovenal te betrekken bij het creëren van een mooi, groen en duurzaam Weesp!

Onder de titel “Samen staan we duurzamer en sterker” wil het platform Weesp Duurzaam een bijdrage leveren aan het realiseren van lokale duurzame energie van en voor de inwoners van Weesp. Het platform zal tevens een onafhankelijke bron van informatie zijn. Veel Weespers willen de aarde wel minder belasten maar weten niet hoe. Juist door alle duurzame initiatieven in Weesp te bundelen geven wij meer richting aan de duurzame beweging die plaatsvindt in Weesp.